ဒိုင္ေတြကို ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါ ၿပိဳင္ပဲြဝင္တစ္ဦး

April 22, 2018 kam 0

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး စိတ္ဝင္စားမႈရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပဲြရဲ့ တတိယအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြကေတာ့ ၂ဝ ရက္ကေန႔ […]